Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM955
Název záměru: Pracoviště pro předúpravu povrchu a nanášení kapalných nátěrových hmot v IG Watteeuw ČR s.r.o., Brno
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoPřízřenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2012 09:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IG Watteeuw ČR s.r.o., se sídlem Vídeňská 231/130, 619 00 Brno
IČ oznamovatele: 63981106
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM955_oznameni.pdf (2915 kB) - 22.12.2011 13:41:54
Informace o oznámení: JHM955_infOznam.doc (54 kB) - 22.12.2011 13:41:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM955_zjistovaci.doc (74 kB) - 20.01.2012 09:55:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: