Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK504
Název záměru: Zpevnění plochy a zřízení stavebního dvora s osazením mobilní technologie na míchání betonových směsí
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížBystřice pod HostýnemBystřice pod Hostýnem
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2011 14:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jaroslav Tvrdoň, Hranice
IČ oznamovatele: 64597962
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ZLK504_oznameni.rar (5099 kB) - 04.02.2009 16:02:11
Informace o oznámení: ZLK504_infOznam.pdf (41 kB) - 04.02.2009 16:02:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK504_zjistovaci.pdf (59 kB) - 11.03.2009 07:31:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Bystřice pod Hostýnem
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK504_dokumentace.zip (49473 kB) - 12.05.2010 08:19:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK504_infDokumentace.pdf (72 kB) - 12.05.2010 08:19:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK504_posudek.pdf (399 kB) - 30.09.2010 09:05:16
Informace o posudku: ZLK504_infPosudek.pdf (65 kB) - 30.09.2010 09:05:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK504_inf1VP.pdf (70 kB) - 11.10.2010 13:06:59
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK504_zapis1VP.pdf (189 kB) - 30.07.2010 14:37:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK504_zaveryStan.pdf (145 kB) - 09.02.2011 15:32:16
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: