Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM675
Název záměru: Rekonstrukce a dostavba stájí chovu prasat Kobylí - lokalita Ostrůvek
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavKobylíKobylí na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2009 11:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Moravská Agra a.s., Nádražní 1, 691 06 Velké Pavlovice
IČ oznamovatele: 49453394
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM675_dokumentace.doc (9946 kB) - 27.10.2008 12:02:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM675_infDokumentace.doc (47 kB) - 27.10.2008 12:02:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM675_posudek.doc (6533 kB) - 27.01.2009 11:38:56
Informace o posudku: JHM675_infPosudek.doc (54 kB) - 27.01.2009 11:38:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM675_inf1VP.doc (46 kB) - 27.02.2009 10:19:43
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM675_zapis1VP.doc (77 kB) - 16.03.2009 13:57:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM675_zaveryStan.doc (124 kB) - 14.04.2009 10:19:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: