Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1198
Název záměru: Instalace výroby kompozitních profilů s kapacitou polymerů 60 t/rok a skladování chemikálií do stávající haly, průmyslová zóna Sivice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovSiviceSivice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2015 13:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CORDIT s. r. o., Skalky 178, 664 61 Rebešovice
IČ oznamovatele: 29278627
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.02.2015
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1198_oznameni.zip (27155 kB) - 12.01.2015 16:14:03
Informace o oznámení: JHM1198_infOznam.pdf (354 kB) - 12.01.2015 16:13:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1198_zjistovaci.pdf (516 kB) - 27.02.2015 13:39:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1198_infZjistovaci.pdf (516 kB) - 27.02.2015 13:39:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: