Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1155
Název záměru: Výrobní závod PYROTEK BLANSKO
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.1;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoBlanskoBlansko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.08.2014 13:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PYROTEK CZ, s.r.o., se sídlem Dolní Lhota č. p. 203, 678 01 Blansko
IČ oznamovatele: 25326287
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 05.08.2014
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1155_oznameni.zip (15442 kB) - 16.07.2014 10:22:44
Informace o oznámení: JHM1155_infOznam.doc (58 kB) - 16.07.2014 10:23:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1155_zjistovaci.doc (130 kB) - 12.08.2014 13:09:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBlanskoMěstský úřad Blansko
JihomoravskýBrno-městoKrajský úřad Jihomoravského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: