Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK831
Název záměru: Areál pro výrobu stavebních hmot Bělotín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovBělotínBělotín
Olomoucký krajPřerovHraniceHranice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.09.2018 10:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SARA HRANICE s.r.o., Bělotínská 2196, Hranice I - Město, 753 01 Hranice
IČ oznamovatele: 27768759
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: OLK831_oznameni.7z (35296 kB) - 18.06.2018 12:48:34
Informace o oznámení: OLK831_infOznam.pdf (258 kB) - 18.06.2018 12:48:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OLK831_zjistovaci.zip (1599 kB) - 11.09.2018 10:52:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: