Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1228
Název záměru: Produkce chemických prostředků pro průmysl- navýšení kapacity
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoZábrdovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2015 11:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LARS Chemie, spol. s r.o., Osiková 30, 637 00 Brno
IČ oznamovatele: 26936496
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.06.2015
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1228_oznameni.zip (13883 kB) - 02.06.2015 11:16:50
Informace o oznámení: JHM1228_infOznam.doc (60 kB) - 02.06.2015 11:17:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2015
Datum nabytí právní moci: 04.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1228_zjistovaci.doc (109 kB) - 02.07.2015 11:09:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: