Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1954
Název záměru: Přístaviště Oseček
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkOsečekOseček
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.02.2016 12:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ oznamovatele: 67981801
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 31.01.2016
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Libické luhy
Text oznámení záměru: STC1954_oznameni.zip (68078 kB) - 06.01.2016 11:19:52
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: STC1954_infOznam.pdf (408 kB) - 11.01.2016 08:59:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2016
Datum nabytí právní moci: 21.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1954_zjistovaci.zip (1210 kB) - 17.02.2016 12:01:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: