Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bušek Oldřich RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
630/3245/04;571149/ENV/09-1838/630/09; 73459/ENV/14-3892/630/14; MZP/2019/630/2564
Platnost do: 30.11.2024
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Pod Jelením skokem 5
Zaměstnavatel - mesto: Karlovy Vary
Zaměstnavatel - PSČ: 360 01
Zaměstnavatel - telefon: 728 607 751
Bydliště - ulice: Pod Jelením skokem 5
Bydliště - město: Karlovy Vary
Bydliště - PSČ: 360 01
Bydliště - telefon: 728 607 751
Email: old.busek@tiscali.cz
Poznámka: