Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK515
Název záměru: Recyklační středisko Ostrov - zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: KVK515_duvodyUkonceni.pdf (135 kB) - 30.03.2017 14:12:30
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryOstrovHorní Žďár u Ostrova
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2017 14:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOSEV, s.r.o.
IČ oznamovatele: 25915819
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2017
Zpracovatel oznámení: Marek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Doupovské hory
Dotčené EVL: Borecké rybníky
Text oznámení záměru: KVK515_oznameni.pdf (9790 kB) - 19.01.2017 07:32:18
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: KVK515_infOznam.pdf (61 kB) - 19.01.2017 07:32:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: KVK515_zjistovaci.zip (1725 kB) - 27.02.2017 16:12:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK515_infZjistovaci.doc (44 kB) - 27.02.2017 16:12:52
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: