Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Marek Josef Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47251/ENV/06; 24778/ENV/11; 21926/ENV/16; MZP/2021/710/5059
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
12315/1939/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ - Ing. Josef Marek - PROEKO
Zaměstnavatel - ulice: Ciolkovského 847/7
Zaměstnavatel - mesto: Praha 6
Zaměstnavatel - PSČ: 161 00
Zaměstnavatel - telefon: 737 738 433
Bydliště - ulice: Ciolkovského 847/7
Bydliště - město: Praha 6
Bydliště - PSČ: 161 00
Bydliště - telefon: 737 738 433
Email: marek-proeko@volny.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: