Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP080
Název záměru: Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryHradištěDoupov u Hradiště
Karlovarský krajKarlovy VaryKrásný LesDamice
Karlovarský krajKarlovy VaryKrásný LesKrásný Les
Karlovarský krajKarlovy VaryOstrovKvětnová
Karlovarský krajKarlovy VaryOstrovOstrov nad Ohří
Karlovarský krajKarlovy VaryStráž nad OhříBoč
Karlovarský krajKarlovy VaryStráž nad OhříKorunní
Karlovarský krajKarlovy VaryStráž nad OhříPeklo
Karlovarský krajKarlovy VaryStráž nad OhříSmilov nad Ohří
Karlovarský krajKarlovy VaryStráž nad OhříStráž nad Ohří
Karlovarský krajKarlovy VaryVojkoviceJakubov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2008 18:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhlas Zbyněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Doupovské hory
Dotčené EVL: Borecké rybníky
Doupovské hory
Hradiště
Ostrovské rybníky
Text oznámení záměru: MZP080_oznameni.doc (430 kB) - 30.06.2005 15:08:40
Informace o oznámení: MZP080_infOznam.doc (218 kB) - 30.06.2005 15:08:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP080_zjistovaci.doc (1863 kB) - 02.09.2005 09:46:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýKarlovy VaryMěstský úřad Ostrov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhlas Zbyněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP080_dokumentace.zip (63060 kB) - 07.12.2006 15:57:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP080_infDokumentace.pdf (152 kB) - 20.11.2006 14:43:55
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP080_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (259 kB) - 31.10.2007 12:32:40
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP080_posudek.pdf (19338 kB) - 03.08.2007 08:43:57
Informace o posudku: MZP080_infPosudek.pdf (464 kB) - 06.08.2007 14:30:10
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP080_inf1VP.pdf (109 kB) - 31.08.2007 09:24:34
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP080_zapis1VP.pdf (54 kB) - 29.01.2008 17:59:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP080_zaveryStan.pdf (363 kB) - 29.01.2008 18:02:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: