Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vyhlas Zbyněk Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45100/ENV/06; 32852/ENV/11; 45925/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
13943/1638/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon: 605 166 681
Bydliště - ulice: Petržílkova 2266/14
Bydliště - město: Praha 5
Bydliště - PSČ: 158 00
Bydliště - telefon: 733 148 840
Email: vyhlas.z@gmail.com
Poznámka: vodní stavby a vodní hospodářství, dopravní stavby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano