Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1182
Název záměru: Nespeky - splašková kanalizace
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovNespekyNespeky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2009 13:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Nespeky, Obecní úřad, Benešovská 12, 257 22 Čerčany
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhlas Zbyněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Dolní Sázava
Text oznámení záměru: STC1182_oznameni.pdf (2104 kB) - 05.11.2009 10:31:22
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: STC1182_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (22043 kB) - 05.11.2009 10:32:03
Informace o oznámení: STC1182_infOznam.doc (60 kB) - 05.11.2009 10:31:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1182_zjistovaci.doc (136 kB) - 04.12.2009 13:21:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBenešovMěstský úřad Benešov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: