Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK236
Název záměru: Přeložka silnice I/36 v úseku Lázně Bohdaneč - D11
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceBukovkaBukovka
Pardubický krajPardubiceKasaliceKasaličky
Pardubický krajPardubiceKřičeňKřičeň
Pardubický krajPardubiceLázně BohdanečLázně Bohdaneč
Pardubický krajPardubicePravyPravy
Pardubický krajPardubiceRohovládova BěláRohovládova Bělá
Pardubický krajPardubiceVolečVoleč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.07.2009 14:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhlas Zbyněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Bohdanečský rybník
Dotčené EVL: Bohdanečský rybník a rybník Matka
Text oznámení záměru: PAK236_oznameni.pdf (7841 kB) - 26.03.2007 14:52:38
Informace o oznámení: PAK236_infOznam.doc (63 kB) - 26.03.2007 14:52:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK236_zjistovaci.doc (89 kB) - 27.04.2007 06:35:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMěstský úřad Lázně Bohdaneč
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhlas Zbyněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK236_dokumentace.pdf (2944 kB) - 13.10.2008 10:37:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK236_infDokumentace.doc (68 kB) - 13.10.2008 10:37:16
Text vyhodnocení na Naturu 2000: PAK236_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (2000 kB) - 13.10.2008 10:37:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK236_posudek.pdf (570 kB) - 05.03.2009 12:54:31
Informace o posudku: PAK236_infPosudek.doc (60 kB) - 05.03.2009 12:54:31
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: PAK236_vyhodnoceniNaturaPosudek.doc (1625 kB) - 05.03.2009 12:54:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK236_zaveryStan.doc (158 kB) - 07.07.2009 13:52:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: