Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6012
Název záměru: Recyklace TV obrazovek a monitorů Proseč u Skutče
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimProsečProseč u Skutče
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2004 07:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MKF TONY s.r.o., Proseč 109, 539 44 Proseč u Skutče
IČ oznamovatele: 63220393
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6012_oznameni.doc (3116 kB) - 28.01.2004 13:21:21
Informace o oznámení: OV6012_infOznam.doc (32 kB) - 28.01.2004 13:21:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6012_zjistovaci.doc (36 kB) - 15.03.2004 09:23:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6012_posudek.zip (1342 kB) - 07.06.2004 11:31:02
Informace o posudku: OV6012_infPosudek.doc (36 kB) - 07.06.2004 11:31:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6012_inf1VP.doc (36 kB) - 07.06.2004 11:32:44
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6012_zapis1VP.doc (40 kB) - 07.06.2004 11:32:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6012_zaveryStan.doc (95 kB) - 29.06.2004 06:27:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: