Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1168
Název záměru: Lakovna Nymburk - zvýšení kapacity lakování
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkNymburkNymburk
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2018 16:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o., Kubelíkova 604/73, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
IČ oznamovatele: 25458051
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2016
Zpracovatel oznámení: Černá Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV1168_oznameni.zip (20786 kB) - 08.12.2015 14:07:50
Informace o oznámení: OV1168_infOznam.pdf (324 kB) - 08.12.2015 13:52:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV1168_zjistovaci.zip (1028 kB) - 11.02.2016 12:25:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1168_infZjistovaci.pdf (258 kB) - 11.02.2016 12:25:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
StředočeskýNymburkMěstský úřad Nymburk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Černá Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2017
Text dokumentace: OV1168_dokumentace.zip (31607 kB) - 14.07.2017 11:21:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1168_infDokumentace.pdf (318 kB) - 14.07.2017 11:21:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1168_posudek.zip (55293 kB) - 19.07.2018 16:11:25
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1168_inf1VP.pdf (210 kB) - 02.02.2018 11:48:29
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1168_zapis1VP.pdf (326 kB) - 19.07.2018 16:12:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1168_zaveryStan.pdf (431 kB) - 19.07.2018 16:13:21
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
StředočeskýNymburkMěstský úřad Nymburk
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: