Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Černá Jarmila Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43921/ENV/06, 7505/ENV/11; 87204/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
9195/1086/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
Zaměstnavatel - ulice: Resslova 1229
Zaměstnavatel - mesto: Hradec Králové
Zaměstnavatel - PSČ: 500 02
Zaměstnavatel - telefon: 495 773 406, 731 405 209
Bydliště - ulice: Jana Masaryka 1361
Bydliště - město: Hradec Králové
Bydliště - PSČ: 500 12
Bydliště - telefon: 732 994 593
Email: jarmila.cerna@bioanalytika.cz
Poznámka: integrovaná prevence znečišťování životního prostředí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: