Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK605
Název záměru: Jezdecký areál Jítrava
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecRynolticeJítrava
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2015 13:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Judr. Jan Suk
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Černá Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: LBK605_oznameni.zip (4415 kB) - 22.09.2015 13:17:30
Informace o oznámení: LBK605_infOznam.pdf (118 kB) - 22.09.2015 13:17:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2015
Datum nabytí právní moci: 08.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: LBK605_zjistovaci.pdf (799 kB) - 06.11.2015 13:46:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: