Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK850
Název záměru: Závod Častolovice – nová linka ČA3
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouČastoloviceČastolovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2017 13:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Saint-gobain Contruction Products CZ a.s.
IČ oznamovatele: 25029673
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.02.2017
Zpracovatel oznámení: Černá Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: HKK850_oznameni.zip (38623 kB) - 31.01.2017 10:29:23
Informace o oznámení: HKK850_infOznam.pdf (274 kB) - 31.01.2017 10:29:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2017
Datum nabytí právní moci: 26.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK850_zjistovaci.zip (900 kB) - 26.06.2017 13:15:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: