Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1171
Název záměru: Rozšíření vstřikovny II
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkNymburkNymburk
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2016 11:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o.
IČ oznamovatele: 25458051
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2016
Zpracovatel oznámení: Černá Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV1171_oznameni.zip (23691 kB) - 03.03.2016 11:59:35
Informace o oznámení: OV1171_infOznam.pdf (274 kB) - 18.01.2016 09:05:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 09.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV1171_zjistovaci.zip (2531 kB) - 09.05.2016 11:01:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1171_infZjistovaci.pdf (208 kB) - 09.05.2016 11:01:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: