Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6134
Název záměru: Těžba cihlářských surovin - dotěžení ložiska Vysoké Mýto
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíVysoké MýtoVysoké Mýto
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2012 06:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cihelna Vysoké Mýto s.r.o., Tisovská 269, 566 01 Vysoké Mýto
IČ oznamovatele: 26006138
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: OV6134_oznameni.zip (86261 kB) - 10.01.2012 06:17:18
Informace o oznámení: OV6134_infOznam.pdf (109 kB) - 10.01.2012 06:17:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6134_zjistovaci.pdf (174 kB) - 06.02.2012 10:19:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.05.2012
Text posudku: OV6134_posudek.pdf (776 kB) - 24.04.2012 05:38:05
Informace o posudku: OV6134_infPosudek.pdf (110 kB) - 24.04.2012 05:38:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6134_zaveryStan.pdf (139 kB) - 13.07.2012 12:59:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: