Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP101
Název záměru: Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínRohatecRohatec
Jihomoravský krajHodonínSudoměřiceSudoměřice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.02.2020 12:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY, Soběslavská 44, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 67981801
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Dotčené EVL: Očov
Strážnická Morava
Strážnicko
Váté písky
Text oznámení záměru: MZP101_oznameni.pdf (3869 kB) - 19.10.2005 08:37:50
Informace o oznámení: MZP101_infOznam.doc (47 kB) - 19.10.2005 08:37:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP101_zjistovaci.doc (64 kB) - 16.12.2005 11:25:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP101_dokumentace.pdf (15137 kB) - 04.09.2006 09:15:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP101_infDokumentace.pdf (136 kB) - 04.09.2006 09:15:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP101_posudek.zip (14251 kB) - 25.01.2007 13:34:37
Informace o posudku: MZP101_infPosudek.tif (3196 kB) - 25.01.2007 13:34:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP101_inf1VP.tif (3196 kB) - 19.02.2007 08:53:38
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP101_zapis1VP.pdf (263 kB) - 15.05.2007 07:11:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP101_zaveryStan.zip (741 kB) - 18.02.2020 12:37:01
Prodloužení stanoviska: MZP101_prodlouzeniStan.pdf (144 kB) - 31.01.2020 14:43:27
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Hodonín
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Strážnice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: