Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1214
Název záměru: Doplnění technologie Kovohutě Příbram
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/19
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2018 10:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
IČ oznamovatele: 27118100
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2018
Text dokumentace: OV1214_dokumentace.zip (24937 kB) - 19.04.2018 13:55:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1214_infDokumentace.pdf (165 kB) - 19.04.2018 13:55:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1214_posudek.pdf (13045 kB) - 19.09.2018 10:46:02
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1214_zaveryStan.zip (1529 kB) - 19.09.2018 10:47:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: