Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS410
Název záměru: Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č.1 Havlíčkův Brod - Dolní Krupá
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: VYS410_duvodyUkonceni.doc (44 kB) - 30.09.2009 07:20:31
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodDolní KrupáDolní Krupá u Havlíčkova Brodu
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův Brod
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKnykKnyk
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKnykČeský Dvůr
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2009 08:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: VYS410_oznameni.pdf (16901 kB) - 28.01.2009 17:48:23
Informace o oznámení: VYS410_infOznam.doc (46 kB) - 28.01.2009 17:48:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: VYS410_zjistovaci.doc (67 kB) - 27.02.2009 12:27:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: