Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1210
Název záměru: Prodejna a sklad vozidel včetně zázemí, přeložka VTL plynovodu, Hodonín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Oznámení
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínHodonínHodonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2015 09:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VISTA car s.r.o., Brněnská 3955, 965 01 Hodonín
IČ oznamovatele: 25331248
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2015
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1210_oznameni.zip (15995 kB) - 20.02.2015 11:49:55
Informace o oznámení: JHM1210_infOznam.doc (59 kB) - 23.02.2015 09:18:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: