Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS270
Název záměru: Rozšíření skládky S – 003, Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa výstavby
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaVyskytná nad JihlavouVyskytná nad Jihlavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2012 10:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: .A.S.A. HP, spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 49623877
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS270_oznameni.pdf (14174 kB) - 27.04.2007 08:27:09
Informace o oznámení: VYS270_infOznam.doc (35 kB) - 27.04.2007 08:27:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS270_zjistovaci.doc (45 kB) - 11.06.2007 12:26:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS270_dokumentace.pdf (37468 kB) - 09.06.2008 16:10:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS270_infDokumentace.doc (40 kB) - 09.06.2008 16:10:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vondráček Ladislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS270_posudek.pdf (23109 kB) - 10.10.2008 10:43:19
Informace o posudku: VYS270_infPosudek.doc (50 kB) - 10.10.2008 10:43:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS270_inf1VP.doc (41 kB) - 17.10.2008 08:42:47
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS270_zapis1VP.zip (142 kB) - 21.11.2008 08:13:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: VYS270_zaveryStan.zip (129 kB) - 02.03.2012 10:27:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, č.j.: KUJI 15465/2012 ze dne 1. 3. 2012 o 5 let, tedy do dne 8. 12. 2015