Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM421
Název záměru: OLYMPIA BRNO-expanze, etapa 4, 5
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoPřízřenice
Jihomoravský krajBrno-venkovModřiceModřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2007 13:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Somerston Olympia CZ, s.r.o., U dálnice 777, 664 42 Modřice
IČ oznamovatele: 26944456
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM421_oznameni.pdf (10717 kB) - 20.04.2007 10:00:05
Informace o oznámení: JHM421_infOznam.doc (49 kB) - 12.04.2007 12:38:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM421_zjistovaci.doc (75 kB) - 22.05.2007 09:39:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM421_dokumentace.pdf (26700 kB) - 25.07.2007 13:49:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM421_infDokumentace.doc (48 kB) - 25.07.2007 13:49:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM421_posudek.pdf (408 kB) - 24.09.2007 06:58:56
Informace o posudku: JHM421_infPosudek.doc (54 kB) - 24.09.2007 06:58:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM421_inf1VP.doc (52 kB) - 03.10.2007 15:22:45
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM421_zapis1VP.doc (73 kB) - 30.10.2007 15:49:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM421_zaveryStan.doc (133 kB) - 14.11.2007 13:08:33
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoÚřad městské části Brno-jih
JihomoravskýBrno-venkovMěstský úřad Šlapanice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: