Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4210
Název záměru: Lovochemie, a.s. - Výrobna KD7 - nový energetický zdroj
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: I/30
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2021 14:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lovochemie, a.s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice
IČ oznamovatele: 49100262
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 14.01.2021
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: OV4210_oznameni.zip (11891 kB) - 08.12.2020 10:36:12
Informace o oznámení: OV4210_infOznam.pdf (161 kB) - 09.12.2020 09:35:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4210_zjistovaci.zip (446 kB) - 04.02.2021 09:02:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2021
Text dokumentace: OV4210_dokumentace.pdf (968 kB) - 01.03.2021 11:43:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Vyjádření
OV4210_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (588 kB) - 01.03.2021 11:43:36
Grafické a jiné přílohy
OV4210_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (2675 kB) - 01.03.2021 11:44:01
Rozptylová studie
OV4210_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (3731 kB) - 01.03.2021 11:44:30
Akustická studie
OV4210_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (4027 kB) - 01.03.2021 11:44:45
Informace o dokumentaci: OV4210_infDokumentace.pdf (160 kB) - 01.03.2021 14:38:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: