Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK612
Název záměru: Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 216/1, k.ú. Ohrazenice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceOhrazenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2013 11:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ oznamovatele: 01582119
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.10.2013
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK612_oznameni.pdf (43234 kB) - 26.09.2013 12:44:21
Informace o oznámení: PAK612_infOznam.pdf (99 kB) - 26.09.2013 12:44:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK612_zjistovaci.zip (834 kB) - 23.10.2013 11:50:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK612_infZjistovaci.rtf (168 kB) - 23.10.2013 11:50:40
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: