Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK305
Název záměru: Silnice I/13 Bílina, obchvat
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostŽeleniceLiběšice u Želenic
Ústecký krajTepliceBílinaBílina-Újezd
Ústecký krajTepliceBílinaBílina
Ústecký krajTepliceBílinaChudeřice u Bíliny
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2016 13:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK305_oznameni.pdf (3303 kB) - 28.02.2007 14:29:58
Informace o oznámení: ULK305_infOznam.doc (31 kB) - 13.03.2007 08:49:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK305_zjistovaci.pdf (501 kB) - 17.05.2007 07:45:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK305_dokumentace.zip (13402 kB) - 30.08.2010 11:28:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK305_infDokumentace.doc (45 kB) - 30.08.2010 11:19:02
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK305_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (10764 kB) - 30.08.2010 11:29:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK305_posudek.pdf (781 kB) - 20.01.2011 08:53:57
Informace o posudku: ULK305_infPosudek.doc (45 kB) - 20.01.2011 08:53:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK305_inf1VP.doc (45 kB) - 21.02.2011 13:01:15
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK305_zapis1VP.doc (103 kB) - 10.03.2011 09:13:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK305_zaveryStan.pdf (10077 kB) - 12.05.2011 09:24:26
Prodloužení stanoviska: ULK305_prodlouzeniStan.pdf (200 kB) - 12.02.2016 13:26:37
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýTepliceMěstský úřad Bílina
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: