Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1125
Název záměru: Zařízení k výrobě průmyslových hnojiv - SO 81
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 06.02.2013 14:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 99 Kolín Iv
IČ oznamovatele: 46357351
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2012
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV1125_oznameni.pdf (12388 kB) - 11.07.2012 09:52:54
Informace o oznámení: OV1125_infOznam.pdf (166 kB) - 11.07.2012 09:52:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV1125_zjistovaci.pdf (4882 kB) - 15.08.2012 09:09:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1125_infZjistovaci.pdf (135 kB) - 15.08.2012 10:18:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2012
Text posudku: OV1125_posudek.pdf (3012 kB) - 19.11.2012 16:24:14
Informace o posudku: OV1125_infPosudek.pdf (160 kB) - 19.11.2012 16:24:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1125_zaveryStan.pdf (200 kB) - 06.02.2013 14:19:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: