Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK267
Název záměru: Vodní dílo Věrovany a související biotopy, Morava, nový jez ř. km 200,84
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OLK267_duvodyUkonceni.doc (40 kB) - 09.06.2010 07:32:03
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucVěrovanyVěrovany
Olomoucký krajPřerovTovačovTovačov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2010 08:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MVDr. Jiří Zatloukal - ZAMU, Slatinice 246, 783 42 Slatinice
IČ oznamovatele: 47204664
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Morava - Chropyňský luh
Text oznámení záměru: OLK267_oznameni.doc (13912 kB) - 28.03.2007 14:43:47
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: OLK267_infOznam.doc (43 kB) - 28.03.2007 14:43:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK267_zjistovaci.doc (125 kB) - 07.05.2007 10:22:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK267_dokumentace.doc (17280 kB) - 03.12.2009 13:50:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK267_infDokumentace.doc (41 kB) - 03.12.2009 13:50:43
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OLK267_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (2077 kB) - 03.12.2009 13:50:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK267_posudek.pdf (420 kB) - 18.05.2010 10:26:10
Informace o posudku: OLK267_infPosudek.doc (43 kB) - 18.05.2010 10:26:10
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK267_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (971 kB) - 18.05.2010 10:26:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: