Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK312
Název záměru: Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéPlačice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2008 12:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hradecký písek, a.s.
IČ oznamovatele: 25587854
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: HKK312_oznameni.pdf (12643 kB) - 04.07.2007 12:11:54
Informace o oznámení: HKK312_infOznam.doc (61 kB) - 04.07.2007 12:11:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK312_zjistovaci.doc (89 kB) - 07.08.2007 13:21:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK312_dokumentace.pdf (26916 kB) - 09.04.2008 15:24:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK312_infDokumentace.pdf (242 kB) - 09.04.2008 15:24:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK312_posudek.pdf (1704 kB) - 27.06.2008 10:04:13
Informace o posudku: HKK312_infPosudek.pdf (128 kB) - 27.06.2008 10:04:13
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK312_inf1VP.pdf (128 kB) - 09.07.2008 09:26:23
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK312_zapis1VP.pdf (114 kB) - 25.07.2008 11:08:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK312_zaveryStan.pdf (244 kB) - 08.08.2008 11:18:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: