Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK688
Název záměru: Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice na pozemku p.č. 520/1, k.ú. Nové Město nad Metují
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodNové Město nad MetujíNové Město nad Metují
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2013 10:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AUTOVITAMIN INVESTMENT s.r.o., Bělehradská 858/23 120 00 Praha 2, Vinohrady
IČ oznamovatele: 01582119
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.11.2013
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: HKK688_oznameni.pdf (37315 kB) - 31.10.2013 10:28:45
Informace o oznámení: HKK688_infOznam.pdf (188 kB) - 31.10.2013 10:28:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: HKK688_zjistovaci.pdf (258 kB) - 26.11.2013 10:56:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: