Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1077
Název záměru: Závod na výrobu polystyrénu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounŽebrákŽebrák
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2008 11:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BACHL, spol. s r.o., Evropská 669, 664 42 Modřice
IČ oznamovatele: 14503603
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kydlíček Jiří Ing.
Text oznámení záměru: OV1077_oznameni.doc (318 kB) - 30.11.2007 09:37:44
Informace o oznámení: OV1077_infOznam.doc (49 kB) - 30.11.2007 09:37:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV1077_zjistovaci.doc (60 kB) - 24.01.2008 11:17:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBerounMěstský úřad Žebrák
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kydlíček Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1077_dokumentace.doc (345 kB) - 27.02.2008 15:30:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1077_infDokumentace.doc (50 kB) - 27.02.2008 15:30:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1077_posudek.pdf (4391 kB) - 07.05.2008 12:03:34
Informace o posudku: OV1077_infPosudek.doc (49 kB) - 07.05.2008 12:03:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1077_zaveryStan.doc (167 kB) - 11.07.2008 10:32:44
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBerounMěstský úřad Žebrák
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Veřejné projednání se v souladu s § 9 odst.9 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění nekonalo