Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kydlíček Jiří Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
53780/ENV/06; 62083/ENV/11, 14562/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
15837/1870/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Environment Work
Zaměstnavatel - ulice: Vstiš 45 - Wachtlův mlýn
Zaměstnavatel - mesto: Dobřany
Zaměstnavatel - PSČ: 334 41
Zaměstnavatel - telefon: 604 951 221
Bydliště - ulice: Vstiš 45
Bydliště - město: Dobřany
Bydliště - PSČ: 334 41
Bydliště - telefon: 604 951 221
Email: jirikydlicek@centrum.cz
Poznámka: strojírenství, stavebnictví
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: