Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1191
Název záměru: Výstavba parkovacího domu Slaný
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoSlanýSlaný
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2010 11:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ oznamovatele: 00234877
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2009
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1191_oznameni.zip (16768 kB) - 25.11.2009 16:10:47
Informace o oznámení: STC1191_infOznam.doc (85 kB) - 26.11.2009 11:03:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1191_zjistovaci.doc (90 kB) - 30.12.2009 07:46:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1191_infZjistovaci.doc (68 kB) - 22.10.2012 11:04:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2010
Text dokumentace: STC1191_dokumentace.zip (1962 kB) - 25.02.2010 08:53:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1191_infDokumentace.doc (66 kB) - 25.02.2010 08:53:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 28.07.2010
Text posudku: STC1191_posudek.pdf (3277 kB) - 28.06.2010 06:53:48
Informace o posudku: STC1191_infPosudek.doc (60 kB) - 28.06.2010 07:44:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1191_inf1VP.doc (70 kB) - 15.07.2010 12:59:03
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1191_zapis1VP.doc (123 kB) - 11.08.2010 16:02:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2010
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1191_zaveryStan.doc (215 kB) - 23.09.2010 12:01:43
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMěstský úřad Slaný
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: