Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6122
Název záměru: Skládka odpadů Lodín - rozšíření skládky
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéLodínLodín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2011 13:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A.S.A. HP, spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 49623877
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: OV6122_oznameni.pdf (29232 kB) - 01.10.2010 05:15:03
Informace o oznámení: OV6122_infOznam.pdf (117 kB) - 01.10.2010 05:15:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2010
Závěry zjišťovacího řízení: OV6122_zjistovaci.pdf (159 kB) - 05.11.2010 14:42:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6122_dokumentace.pdf (24093 kB) - 02.02.2011 06:56:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6122_infDokumentace.pdf (110 kB) - 02.02.2011 06:56:16
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6122_posudek.pdf (1473 kB) - 12.05.2011 05:31:12
Informace o posudku: OV6122_infPosudek.pdf (117 kB) - 12.05.2011 05:31:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6122_zaveryStan.pdf (153 kB) - 28.07.2011 12:09:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: