Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1167
Název záměru: Čerpací stanice Brno- Husovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoHusovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2014 09:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova2, 624 00 Brno
IČ oznamovatele: 60724463
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2014
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1167_oznameni.pdf (22277 kB) - 04.08.2014 13:22:06
Informace o oznámení: JHM1167_infOznam.doc (62 kB) - 04.08.2014 13:22:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1167_zjistovaci.doc (99 kB) - 08.09.2014 09:46:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: