Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8046
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Olšany u Prostějova a I. etapa těžby na výhradním ložisku štěrkopísku Olšany-Lutín
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV8046_duvodyUkonceni.pdf (137 kB) - 22.12.2017 07:59:42
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovOlšany u ProstějovaOlšany u Prostějova
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2017 07:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravské štěrkovny, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
IČ oznamovatele: 63475511
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8046_oznameni.pdf (3322 kB) - 27.07.2006 13:30:11
Informace o oznámení: OV8046_infOznam.doc (51 kB) - 31.07.2006 08:04:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8046_zjistovaci.doc (82 kB) - 04.09.2006 13:45:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: