Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM070
Název záměru: Závod na výrobu bioetanolu
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/8.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoSkalice nad SvitavouSkalice nad Svitavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2004 09:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bioetanol a.s., Skalice nad Svitavou 157, 679 01 Skalice nad Svitavou
IČ oznamovatele: 26907992
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM070_oznameni.pdf (1447 kB) - 10.12.2003 07:39:50
Informace o oznámení: JHM070_infOznam.doc (44 kB) - 10.12.2003 07:39:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM070_zjistovaci.doc (2731 kB) - 15.01.2004 08:54:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM070_dokumentace.pdf (5250 kB) - 04.08.2004 10:15:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM070_infDokumentace.doc (50 kB) - 04.08.2004 10:15:40
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM070_posudek.doc (592 kB) - 03.11.2004 09:11:20
Informace o posudku: JHM070_infPosudek.doc (49 kB) - 03.11.2004 09:11:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM070_inf1VP.doc (49 kB) - 03.11.2004 09:13:46
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM070_zapis1VP.doc (88 kB) - 06.12.2004 12:48:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM070_zaveryStan.doc (113 kB) - 29.12.2004 09:25:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: