Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1092
Název záměru: Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavLuštěniceLuštěnice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2009 11:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
IČ oznamovatele: 45148465
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Martinovský Václav Ing.
Text oznámení záměru: OV1092_oznameni.doc (3175 kB) - 31.10.2008 09:05:45
Informace o oznámení: OV1092_infOznam.doc (46 kB) - 31.10.2008 09:05:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1092_zjistovaci.doc (48 kB) - 08.12.2008 09:42:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1092_posudek.pdf (3968 kB) - 09.03.2009 15:00:46
Informace o posudku: OV1092_infPosudek.doc (46 kB) - 09.03.2009 15:00:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1092_zaveryStan.doc (120 kB) - 20.05.2009 10:02:35
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: