Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK793
Název záměru: Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěNedakoniceNedakonice
Zlínský krajUherské HradištěUherský OstrohOstrožské Předměstí
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.01.2016 10:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Moravy, státní podnik
IČ oznamovatele: 70890013
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2015
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Zahrádka Jiří RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Insel
Nedakonický les
Text oznámení záměru: ZLK793_oznameni.pdf (17553 kB) - 23.11.2015 14:39:55
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ZLK793_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (237 kB) - 23.11.2015 14:39:55
Informace o oznámení: ZLK793_infOznam.pdf (295 kB) - 23.11.2015 14:39:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2016
Datum nabytí právní moci: 10.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK793_zjistovaci.zip (1378 kB) - 11.01.2016 10:34:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherský Ostroh
ZlínskýUherské HradištěObecní úřad Polešovice
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: