Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK818
Název záměru: Čistírna odpadních vod ve společnosti DEZA
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ZLK818_duvodyUkonceni.pdf (143 kB) - 01.07.2016 11:13:32
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínLešnáMštěnovice
Zlínský krajVsetínLešnáPříluky
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2016 11:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEZA, a.s., Masarykova 753 751 01 Valašské Meziříčí
IČ oznamovatele: 00011835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.06.2016
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: ZLK818_oznameni.zip (104283 kB) - 26.05.2016 13:00:26
Informace o oznámení: ZLK818_infOznam.pdf (290 kB) - 26.05.2016 13:00:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: