Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK547
Název záměru: Libuňka, Turnov- revitalizace vodního toku
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyHrubá SkálaHrubá Skála
Liberecký krajSemilyKarloviceKarlovice
Liberecký krajSemilyKtováKtová
Liberecký krajSemilyTurnovTurnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2014 15:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe, státní podnik
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: LBK547_oznameni.pdf (23709 kB) - 30.12.2013 14:58:16
Informace o oznámení: LBK547_infOznam.docx (54 kB) - 30.12.2013 14:58:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: LBK547_zjistovaci.pdf (675 kB) - 05.02.2014 15:51:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: