Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP152
Název záměru: Ďáblice, II. etapa skládky odpadů - rozšíření
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBřeziněves
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaĎáblice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2008 16:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: .A.S.A., spol. s r.o., Praha 8, Ďáblická 791
IČ oznamovatele: 45809712
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP152_oznameni.pdf (6560 kB) - 02.02.2007 09:12:38
Informace o oznámení: MZP152_infOznam.PDF (139 kB) - 02.02.2007 09:12:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP152_zjistovaci.PDF (167 kB) - 10.04.2007 14:30:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP152_dokumentace.zip (26577 kB) - 15.08.2007 15:24:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP152_infDokumentace.PDF (114 kB) - 15.08.2007 15:24:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP152_posudek.zip (22698 kB) - 12.12.2007 10:20:30
Informace o posudku: MZP152_infPosudek.PDF (114 kB) - 12.12.2007 10:20:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP152_inf1VP.PDF (78 kB) - 11.01.2008 11:42:52
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP152_zapis1VP.pdf (754 kB) - 11.04.2008 15:40:23
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP152_zaveryStan.PDF (971 kB) - 11.04.2008 15:40:51
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: