Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK679
Název záměru: SITA CZ Chomutov - provozní areál
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.1;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovChomutovChomutov II
Poznámka: Doplněk dokumentace bude rozeslán společně s posudkem, je ke stažení společně s dokumentací ( ULK679__dokumentace.zip ) na systému CENIA
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2012 15:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 25638955
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 01.12.2010
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ULK679_oznameni.pdf (7907 kB) - 12.11.2010 15:13:49
Informace o oznámení: ULK679_infOznam.pdf (401 kB) - 05.01.2011 11:50:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK679_zjistovaci.pdf (2346 kB) - 07.03.2011 11:42:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK679_infZjistovaci.pdf (350 kB) - 26.04.2012 15:24:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK679_dokumentace.zip (43147 kB) - 30.11.2011 14:51:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK679_infDokumentace.pdf (390 kB) - 14.07.2011 13:19:51
Vrácení dokumentace: ULK679_vraceni.pdf (34 kB) - 30.11.2011 14:59:22
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2012
Text posudku: ULK679_posudek.pdf (5561 kB) - 15.03.2012 08:52:57
Informace o posudku: ULK679_infPosudek.pdf (377 kB) - 26.03.2012 09:34:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK679_inf1VP.pdf (329 kB) - 16.04.2012 13:30:05
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK679_zapis1VP.pdf (59 kB) - 23.05.2012 09:56:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK679_zaveryStan.pdf (194 kB) - 16.07.2012 14:07:07
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýChomutovMagistrát města Chomutova
ÚsteckýÚstí nad LabemKrajský úřad Ústeckého kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dokumentace byla na doporučení zpracovatele posudku vrácena k doplnění.