Záměry na území ČR
Kód záměru: STC963
Název záměru: Rezidence FLORES - nové centrum a byty v Květnici
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východKvětniceKvětnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2009 08:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FADESA Česko, s.r.o., Korunní 31/968, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 27243061
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Talavašek Josef Ing.
Text oznámení záměru: STC963_oznameni.doc (314 kB) - 30.09.2008 10:18:15
Informace o oznámení: STC963_infOznam.doc (60 kB) - 30.09.2008 12:24:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC963_zjistovaci.doc (225 kB) - 24.11.2008 07:17:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Talavašek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC963_dokumentace.doc (426 kB) - 05.01.2009 09:25:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC963_infDokumentace.doc (59 kB) - 23.03.2009 10:16:38
Vrácení dokumentace: STC963_vraceni.doc (60 kB) - 23.03.2009 10:15:49
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC963_posudek.zip (43949 kB) - 30.07.2009 08:45:56
Informace o posudku: STC963_infPosudek.zip (52 kB) - 30.07.2009 08:53:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC963_inf1VP.doc (66 kB) - 20.07.2009 08:46:44
Zápis z 1. veřejného projednání: STC963_zapis1VP.zip (200 kB) - 07.08.2009 10:44:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC963_zaveryStan.doc (650 kB) - 30.09.2009 07:48:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: