Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS826
Název záměru: Obalovna Bílý Kámen
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaBílý KámenBílý Kámen
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 27.07.2016 14:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 43005560
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 05.04.2016
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: VYS826_oznameni.zip (69502 kB) - 14.03.2016 07:42:38
Informace o oznámení: VYS826_infOznam.pdf (425 kB) - 14.03.2016 07:48:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2016
Datum nabytí právní moci: 12.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS826_zjistovaci.zip (6100 kB) - 27.07.2016 14:38:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dne 11.7.2016 bylo pod č. j. 1385/560/16 / 42411/ENV/16 vydáno MŽP, OVSS VII rozhodnutí o odvolání, kterým se dle § 90 odst. 5 správního řádu odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje. Citované rozhodnutí o odvolání, vydané MŽP, nabylo právní moci dne 12.7.2016